Säljer ni klippkort (10-kort)?

  • Vi säljer 10-kortet i våra receptioner för 999kr.

    10-kortet gäller i 6 månader från inköpsdatum och inkluderar både gym- och gruppträning i hela Sverige. Kortet är personligt

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?