När kan jag frysa mitt medlemskap?

  • Stephanie

    Du som har ett autogiro-abonnemang kan frysa ditt medlemskap i 2 sammanhängande månader per kalenderår. Vill man stoppa en kommande debitering måste man kontakta oss senast 20:e dagen i månaden, så vi kan stoppa reservationen av beloppet hos din bank. 

    Hör man av sig efter den 20:e och vill frysa sitt medlemskap kommer man ändå bli debiterad via autogiro för kommande månad. Debiteringen blir då innestående, "sparad", och appliceras istället för den första aktiva månaden efter frysningen. Detta sköts per automatik.

    Vi gör inga återbetalningar av debitering om man hör av sig efter den 20:e. 

  • Fick du svar på din fråga?