Jag har tagit del av en kampanj, vad händer sedan?

 • Stephanie

  I samband med att du tar del av en kampanj som Nordic Wellness har så gäller olika villkor.

  Efter 12 månader passerat fortsätter medlemskapet enligt avtal och priset kan komma att justeras till ordinarie pris enligt vår prislista från 13:e månaden. 2 månaders obligatorisk uppsägningstid tillämpas alltid för autogiromedlemskap från det att nyttjaren eller betalaren väljer att säga upp avtalet.

  Medlemskapet upphör ej automatiskt.
  Retroaktiva återbetalningar görs ej.

  Förekommer det inte ett utgångsdatum/prisjustering så kan en kampanj vara tills vidare och du erhåller det rabatterade priset.*

  *Praktiska ändringar och prisjusteringar kan komma att ske enligt avtal.

 • Fick du svar på din fråga?