Vilket datum dras medlemsavgiften via autogiro?

  • Andreas

    Det första debiteringsförsöket görs alltid mellan 20-30:e varje månad förutsatt att det infaller en helgfri vardag, detta beroende på när den 25:e infaller som vi alltid utgår ifrån. Vid ej genomförd debitering görs ytterligare tre försök nästkommande tre helgfria vardagar.
    Dessa datum kan ej justeras. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?