Varför har jag inte längre rabatt på mitt Studentmedlemskap?

 • Liza

  16-19 ÅR : Studentrabatten gäller alltid fr.o.m. den 1 september det år du fyller 16 år t.o.m. den 1 september det år du fyller 19 år. Inget uppvisande av studentintyg krävs under denna period. Har du mot förmodan fått en prisjustering ändå, vänligen kontakta oss så får vi se över detta!

  19 ÅR + : Den 1 september i det år du fyller 19 år prisjusteras medlemskapet till dagsaktuellt pris på vårt medlemskap Sverigekortet+. Är du fortsatt student efter detta kan du förlänga studentrabatten mot uppvisande av giltigt studentintyg, t.ex. Mecenatkort, Studentkortet eller annat underlag som visar att du studerar. Vid uppvisande av intyg får du vårt dagsaktuella studentpris.

  Du kan ta del av studentrabatten så länge du studerar och så länge du kan uppvisa gitligt studentintyg.

  Nytt intyg måste uppvisas innan giltighetstiden på ditt föregående intyg går ut.
  Retroaktiva återbetalningar görs ej.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?