Jag har tappat bort mitt medlemskort/armband, vad gör jag?

  • Nadia

    Ett nytt kort/armband kan köpas för 100 /199 kronor i receptionen på valfri klubb. Ditt tidigare medlemskort kommer då att spärras så att ingen obehörig kan träna på ditt medlemskap. I samband med att du ska införskaffa ett nytt kort/armband behöver du visa legitimation.

    !! Nordic Wellness ersätter ej borttappade eller skadade medlemskort/armband utan du behöver bekosta det själv.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?